අලුත් ග්‍රහ මණ්ඩලයක් සොයාගත් අපේ කොල්ලා

“ඇමෙරිකාව, චීනය, ආසියාව, ජපානය වැනි දියුණු රටවල්වල විද්‍යාඥයන් කරන තාරකා විද්‍යාත්මක නව සොයා ගැනීම් අපේ රටේම ඉදගෙන කරන්න පුළුවන්. ඒකට More...

by admin | Published 1 year ago
By admin On Wednesday, August 28th, 2019
0 Comments

උයපු පරිප්පුක් වත් හදාගන්න බෑ උළු හාල් වැඩිවෙලා විසි කළා

සජිත මුලින්ම බුවිනිව මුණගැසුණේ කොයි කාලෙදිද? බුවීව මට මුලින්ම මුණගැසුණේ 2016 ජනවාරි More...